Lượt truy cập: 14266071
Người online: 54

Họ và tên: Nguyễn Bắc Việt

Tên thường gọi: Nguyễn Bắc Việt

Ngày sinh: 22/2/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử, Cử nhân Triết học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 27/11/1987

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không