Lượt truy cập: 14266684
Người online: 84

Họ và tên: Phạm Huyền Ngọc

Tên thường gọi: Phạm Huyền Ngọc

Ngày sinh: 4/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/12/1985

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

Phụ chú: Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận từ 01/5/2020