Lượt truy cập: 14265636
Người online: 148

Họ và tên: Đàng Thị Mỹ Hương

Tên thường gọi: Đàng Thị Mỹ Hương

Ngày sinh: 24/6/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Chăm

Quê quán: Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước , Ninh Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào đảng: 29/9/2001

Đoàn ĐBQH: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011 - 2016