Lượt truy cập: 14628757
Người online: 118

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 27/5/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tâm lý học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày vào đảng: 30/6/1997

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 1999-2004

Phụ chú: từ tháng 4/2020