Lượt truy cập: 14265632
Người online: 146

Họ và tên: Đinh Tiến Dũng

Tên thường gọi: Đinh Tiến Dũng

Ngày sinh: 10/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nơi làm việc: Bộ Tài chính

Ngày vào đảng: 5/1/1987

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011-2016