Lượt truy cập: 14626498
Người online: 97

Họ và tên: Nguyễn Phương Tuấn

Tên thường gọi: Nguyễn Phương Tuấn

Ngày sinh: 20/3/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng, Cử nhân Luật, Cử nhân Sinh học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cadắcxtan

Nơi làm việc: Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 21/3/2006

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không