Lượt truy cập: 12650054
Người online: 254

Họ và tên: Lưu Thị Huyền

Tên thường gọi: Lưu Thị Huyền

Ngày sinh: 8/3/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, Cử nhân luật, Thạc sỹ Kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 16/2/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016