Lượt truy cập: 12407946
Người online: 98

Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Ngọc

Tên thường gọi: Phạm Thị Mỹ Ngọc

Ngày sinh: 11/11/1986

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Bác sỹ Khoa sơ sinh, bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình

Nơi làm việc: Khoa sơ sinh, bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình

Nơi ứng cử: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không