Lượt truy cập: 12620688
Người online: 138

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 10/2/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày vào đảng: 5/9/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh 2 khóa