Lượt truy cập: 12655358
Người online: 113

Họ và tên: Đinh Trịnh Hải

Tên thường gọi: Đinh Trịnh Hải

Ngày sinh: 9/12/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 9/9/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không