Lượt truy cập: 14628844
Người online: 116

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 10/2/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu

Ngày vào đảng: 5/9/1988

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016