Lượt truy cập: 13144720
Người online: 264

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 10/2/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày vào đảng: 5/9/1988

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không