Lượt truy cập: 14477734
Người online: 112

Họ và tên: Bùi Văn Phương

Tên thường gọi: Bùi Văn Phương

Ngày sinh: 5/1/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân quản lý kinh tế,

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 3/5/1984

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không