Lượt truy cập: 14065143
Người online: 105

Họ và tên: Mai Khanh

Tên thường gọi: Mai Khanh

Ngày sinh: 22/10/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 18/5/1996

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không