Lượt truy cập: 14635405
Người online: 262

Họ và tên: Nguyễn Thành Công

Tên thường gọi: Nguyễn Thành Công

Ngày sinh: 10/7/1984

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình

Ngày vào đảng: 8/12/2009

Đoàn ĐBQH: Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không