Lượt truy cập: 14635026
Người online: 323

Họ và tên: Hồ Đức Phớc

Tên thường gọi: Hồ Đức Phớc

Ngày sinh: 1/11/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nơi làm việc: Kiểm toán Nhà nước

Ngày vào đảng: 5/7/1993

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011; Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016