Lượt truy cập: 14862218
Người online: 95

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Hội

Tên thường gọi: Nguyễn Sỹ Hội

Ngày sinh: 19/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Ngày vào đảng: 26/3/1982

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2010-2015