Lượt truy cập: 14086149
Người online: 100

Họ và tên: Lê Quang Huy

Tên thường gọi: Lê Quang Huy

Ngày sinh: 19/9/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ thông ti, Kỹ sư xây dựng dân dụng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 10/9/1999

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 31/10/2017, UBTVQH đã ban hành NQ số 446/NQ-UBTVQH14 về việc điều động, phê chuẩn ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKHCNMT của Quốc hội từ ngày 01/11/2017.