Lượt truy cập: 14086245
Người online: 141

Họ và tên: Nguyễn Vân Chi

Tên thường gọi: Nguyễn Vân Chi

Ngày sinh: 17/9/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Adécbaigian

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/3/1999

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không