Lượt truy cập: 14628827
Người online: 108

Họ và tên: Phan Đình Trạc

Tên thường gọi: Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nơi làm việc: Ban Nội chính Trung ương

Ngày vào đảng: 4/8/1980

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016