Lượt truy cập: 12626807
Người online: 401

Họ và tên: Phan Đình Trạc

Tên thường gọi: Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng ban nội chính Trung ương; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban nội chính Trung ương

Ngày vào đảng: 4/8/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, XIV, XV, XVI (nhiệm kỳ 2011-2016)