Lượt truy cập: 12655046
Người online: 111

Họ và tên: Nguyễn Minh Hồng

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Hồng

Ngày sinh: 3/3/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ y khoa - Nhà văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ Y học Việt Nam, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Nguyễn Minh Hồng; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ Y học Việt Nam; Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Minh Hồng

Ngày vào đảng: 1/1/1964

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Khi nghỉ hưu, vì ước mơ có tiền làm từ thiện, nên phải làm kinh tế tư nhân. Để không ảnh hưởng đến điều lệ Đảng, tôi tự nguyện xin ra khỏi Đảng đúng thủ tục và đã được Đảng chấp nhận ngày 01/04/1993, có đầy đủ hồ sơ