Lượt truy cập: 12652083
Người online: 90

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Hội

Tên thường gọi: Nguyễn Sỹ Hội

Ngày sinh: 19/5/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 26/3/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa XVI