Lượt truy cập: 12617717
Người online: 76

Họ và tên: Phạm Văn Hà

Tên thường gọi: Phạm Văn Hà

Ngày sinh: 1/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 3/8/1991

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không