Lượt truy cập: 12646691
Người online: 133

Họ và tên: Trần Văn Hằng

Tên thường gọi: Trần Văn Hằng

Ngày sinh: 4/3/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế lao động

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 28/7/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không