Lượt truy cập: 12504651
Người online: 153

Họ và tên: Phan Trung Lý

Tên thường gọi: Phan Trung Lý

Ngày sinh: 20/12/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên thường vụ BCH Trung ương Hội luật gia Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 25/2/1982

Nơi ứng cử: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không