Lượt truy cập: 14098346
Người online: 82

Họ và tên: Nguyễn Đắc Vinh

Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Vinh

Ngày sinh: 25/11/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 24/11/2003

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không