Lượt truy cập: 13155659
Người online: 160

Họ và tên: Nguyễn Đắc Vinh

Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Vinh

Ngày sinh: 25/11/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày vào đảng: 24/11/2003

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không