Lượt truy cập: 14094746
Người online: 67

Họ và tên: Trần Văn Mão

Tên thường gọi: Trần Văn Mão

Ngày sinh: 10/3/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 1/12/1992

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016