Lượt truy cập: 14629037
Người online: 132

Họ và tên: Mong Văn Tình

Tên thường gọi: Mong Văn Tình

Ngày sinh: 10/2/1988

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơ-mú

Tôn giáo: Không

Quê quán: Bản Huồi Cam, xã Nậm Nhóong, huyện Quế Phong , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quế Phong tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện Đoàn Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 20/3/2014

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không