Lượt truy cập: 14266064
Người online: 53

Họ và tên: Đinh Thị Kiều Trinh

Tên thường gọi: Đinh Thị Kiều Trinh

Ngày sinh: 6/3/1987

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thổ

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ , Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khoa học; Đại học chuyên ngành tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 13/11/2015

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Quyết định số 470 ngày 16/8/2017 của Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An