Lượt truy cập: 14471853
Người online: 243

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hiền

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hiền

Ngày sinh: 2/9/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 9/10/1987

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011-2016