Lượt truy cập: 14265669
Người online: 156

Họ và tên: Đào Việt Trung

Tên thường gọi: Đào Việt Trung

Ngày sinh: 19/5/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trác Văn, huyện Duy Tiên , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 4/5/1983

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không