Lượt truy cập: 14862247
Người online: 84

Họ và tên: Mai Thị Phương Hoa

Tên thường gọi: Mai Thị Phương Hoa

Ngày sinh: 25/11/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Peru, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vênêxuêla, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 4/12/1999

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không