Lượt truy cập: 14266164
Người online: 56

Họ và tên: Trần Quang Chiểu

Tên thường gọi: Trần Quang Chiểu

Ngày sinh: 29/12/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Trung, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán, Cử nhân chính trị - Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 22/12/1984

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện nhiệm kỳ 1994-1999, 1999-2004, 2004-2011