Lượt truy cập: 12705302
Người online: 128

Họ và tên: Vũ Xuân Trường

Tên thường gọi: Vũ Xuân Trường

Ngày sinh: 24/9/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Trị, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Nam Định; Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 22/2/1976

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không