Lượt truy cập: 12703292
Người online: 99

Họ và tên: Linh mục Lê Ngọc Hoàn

Tên thường gọi: Linh mục Lê Ngọc Hoàn

Ngày sinh: 1/1/1941

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: Xã Nam Lợi, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân thần học

Nghề nghiệp, chức vụ : Linh mục Chánh xứ, Phó chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ủy viên UBMTTQ tỉnh Nam Định, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Nơi làm việc: Xứ Lạc Thành, Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không