Lượt truy cập: 12705223
Người online: 90

Họ và tên: Hoàng Thị Tố Nga

Tên thường gọi: Hoàng Thị Tố Nga

Ngày sinh: 3/11/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Tiến, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 3/6/2004

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không