Lượt truy cập: 12705299
Người online: 131

Họ và tên: Phạm Hồng Hà

Tên thường gọi: Phạm Hồng Hà

Ngày sinh: 20/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khóa XIII

Nơi làm việc: Bộ Xây dựng

Ngày vào đảng: 21/3/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016