Lượt truy cập: 12617857
Người online: 94

Họ và tên: Vũ Văn Ninh

Tên thường gọi: Vũ Văn Ninh

Ngày sinh: 23/2/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Nam Trực , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ, Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 27/1/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không