Lượt truy cập: 12705344
Người online: 70

Họ và tên: Trần Quang Chiểu

Tên thường gọi: Trần Quang Chiểu

Ngày sinh: 29/12/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Trung, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 22/12/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện