Lượt truy cập: 14432572
Người online: 118

Họ và tên: Phạm Quang Dũng

Tên thường gọi: Phạm Văn Nấng

Ngày sinh: 12/4/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Phương, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TASCO, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty cổ phần TASCO

Ngày vào đảng: 10/1/1975

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không