Lượt truy cập: 14433157
Người online: 122

Họ và tên: Nguyễn Quang Ngọc

Tên thường gọi: Nguyễn Quang Ngọc

Ngày sinh: 28/9/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 23/6/1988

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không