Lượt truy cập: 14266734
Người online: 71

Họ và tên: Trương Anh Tuấn

Tên thường gọi: Trương Anh Tuấn

Ngày sinh: 29/5/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 10/11/1986

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2011; nhiệm kỳ 2011-2016