Lượt truy cập: 14635359
Người online: 320

Họ và tên: Đoàn Hồng Phong

Tên thường gọi: Đoàn Hồng Phong

Ngày sinh: 2/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Nơi làm việc: Tỉnh uỷ Nam Định

Ngày vào đảng: 30/12/1993

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016