Lượt truy cập: 14086212
Người online: 143

Họ và tên: Trương Phi Hùng

Tên thường gọi: Trương Phi Hùng

Ngày sinh: 16/6/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành , Long An

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 4/8/2008

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không