Lượt truy cập: 14614967
Người online: 232

Họ và tên: Phan Thị Mỹ Dung

Tên thường gọi: Phan Thị Mỹ Dung

Ngày sinh: 28/11/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Vân, huyện Cần Đước , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Sư phạm ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 10/12/2007

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không