Lượt truy cập: 14086120
Người online: 79

Họ và tên: Lê Công Đỉnh

Tên thường gọi: Lê Công Đỉnh

Ngày sinh: 20/8/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 12/8/2005

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không