Lượt truy cập: 14628915
Người online: 122

Họ và tên: Trương Hòa Bình

Tên thường gọi: Trương Hòa Bình

Ngày sinh: 13/4/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Kỹ sư công trình thủy

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 15/11/1973

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không