Lượt truy cập: 14635558
Người online: 91

Họ và tên: Hoàng Văn Liên

Tên thường gọi: Hoàng Văn Liên

Ngày sinh: 19/8/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/6/1984

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không