Lượt truy cập: 14266093
Người online: 59

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 11/8/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nông nghiệp, Cử nhân Tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hunggari

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

Ngày vào đảng: 23/3/2007

Đoàn ĐBQH: Long An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không